Skip to main content

“Zorg gaat verder dan de muren van het ziekenhuis”, weet prof. dr. Stef Kremers, sinds november 2021 lid van de Raad van Bestuur van Maastricht UMC+ en vice-decaan van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences. Hij is expert op het gebied van gezondheidsbevordering en is het er hartgrondig mee eens dat het umc zich inzet voor preventie, oftewel het voorkómen dat mensen (terug) naar het ziekenhuis moeten.

Het ziekenhuis is nog altijd de plek waar je naartoe gaat als er iets mis is met lijf en leden, maar de gezondheidstaak is tegenwoordig veel breder. Zeker voor een academisch ziekenhuis als het Maastricht UMC+ dat onder meer ook de taak heeft om kennis te genereren over gezondheid en hoe je dat effectief kunt bevorderen met bijvoorbeeld leefstijlinterventies. “Feitelijk zetten we ons in om mensen uit het ziekenhuis te houden. En als ze er zijn, proberen we ze te ondersteunen om in de thuissituatie gezondere keuzes te maken zodat ze daarna minder snel weer terug hoeven te komen.” Gezondheidsbevordering, oftewel ‘gezonde keuzes makkelijker maken’ is één van de manieren om dat te doen. Het voorkómen dat mensen ziek worden blijkt een meer dan uitdagende taak. Wél een taak die het MUMC+ op zich neemt.

Samenwerking is de sleutel

Stef Kremers: “Een van de sleutels om preventie effectief te maken ligt bij samenwerking. Artsen en verpleegkundigen proberen hun patiënten bijvoorbeeld met beweegadviezen aan te zetten tot meer bewegen, net als de huisarts en de fysiotherapeut, maar ook fitnesscentra en buurtsportcoaches in de wijk. Als een arts weet van het bestaan van de activiteiten van zo’n buurtsportcoach in de thuisomgeving van de patiënt, wordt het effect van die beweegadviezen groter.” Een ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ die mede door onderzoekers van MUMC+ is ontwikkeld, is CooL (Coaching op Leefstijl). Mensen die worstelen met hun gewicht en daardoor gezondheidsrisico’s lopen, kunnen door de huisarts naar een leefstijlcoach worden doorverwezen. Deze helpt vervolgens bij gezonder eten, meer bewegen, beter slapen en ontspannen. “Deze door de basisverzekering vergoedde interventie, is het meest gebruikt in heel Nederland voor deze doelgroep. Een mooi voorbeeld van succesvolle preventie én best bijzonder dat de zorgverzekering het vergoedt. Tenminste: vroeger vergoedde men alleen behandelingen van chronische ziekten, tegenwoordig zien ze ook in dat het voorkómen ervan op den duur geld bespaart en dat het de kwaliteit van leven van de burger vergroot.”

Bruggen slaan

Nadat wetenschappers en praktijkprofessionals een preventief programma co-creëren, is het zaak dat praktijkpartners ‘eigenaar’ worden, zodat het verder verspreid wordt. “Het is onze taak om te zorgen dat de interventie zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk en ingebed kan worden in bestaande structuren, wat de kans op succesvolle implementatie vergroot.” De grootste uitdaging bij het bedenken en implementeren van succesvolle gezondheidsbevorderende interventies, is het bruggen slaan tussen betrokken partijen, vertelt Kremers. “Veel van de oorzaken van huidige gezondheidsproblemen zitten ontzettend complex in elkaar. Vaak zijn partijen die een probleem veroorzaken, ook onderdeel van de oplossing. Denk aan de voedingsindustrie, die een aandeel heeft in het feit dat we tegenwoordig gemiddeld zwaarder zijn dan dertig jaar geleden. Als je daar echt iets aan wilt doen, moet je dus met die voedingsindustrie aan tafel, maar ook met de overheid bijvoorbeeld. Samen moet je zoeken naar win-win-situaties. Ook voor de voedingsindustrie is het bijvoorbeeld interessant hoe ze hun producten net zo lekker, maar toch gezonder kunnen maken. Die vraag is er vanuit de maatschappij, dus je ziet dat ze daar momenteel veel in investeren. Alleen door krachten te bundelen en samen te werken aan deze grote uitdagingen rondom preventie kunnen we hier succesvol in zijn.”

 

Naar het artikel op de MUMC-website.